Leidraad

mind & body balance

Balans
In onze Westerse cultuur leven we in een wereld waarin we van alles moeten. We gaan naar ons werk, organiseren ons huishouden, voeden kinderen op en hebben nog veel meer verantwoordelijkheden en verplichtingen.

En behalve dat we moeten voldoen aan onze verplichtingen willen we ook nog eens steeds meer en beter (of beste) worden in wat we doen.

De Westerse “way of life”, zelf de regie willen hebben over wat we doen. Het is tevens veelal de oorzaak van onze disbalans in body en mind.

Als u disbalans in uw leven ervaart heeft u mogelijk interesse in het volgen van yin yoga lessen of een advies van een ervaren coach.

Wij willen u een leidraad bieden in de letterlijke betekenis van het woord: “een draad waarlangs iemand wordt geleid en de weg kan vinden“.

Ons Logo

De koru, een spiraalvorm, is afkomstig uit Nieuw Zeeland en is gebaseerd op het uiterlijk van een nieuw ontvouwend zilveren varenblad. Het is een integraal symbool in de Maori kunst waar het nieuw leven, groei, kracht en vrede symboliseert.

Dit symbool inspireert ons om verschillende redenen:

  • De gesloten cirkel staat voor het eeuwige leren, en het altijd in beweging blijven. 
  • De spiraalvorm staat voor de reis naar binnen die we moeten maken om onszelf te leren kennen en om ook weer van deze reis terug te komen met meer kracht en wijsheid.